Karcinom dojke je najčešći karcinom dijagnostikovan kod žena, kako u svetu (a drugi najčešći ukupno), tako i u Srbiji. Procenjuje se da se u celoj Srbiji u toku godine dijagnostikuje oko 4,500 novoobolelih žena sa rakom dojke, koji je i vodeći uzrok smrti među malignim tumorima kod žena. Istovremeno, zabeležen je pad smrtnosti od raka dojke prevashodno zbog sve češćeg otkrivanja ove bolesti u ranom stadijumu i zbog bolje efikasnosti terapije koja se primenjuje u lečenju žena kod kojih je rak dojke dijagnostikovan u ranom stadijumu. Nažalost, u našoj zemlji se rak dojke u odmaklom stadijumu bolesti otkriva kod većeg procenta žena u poređenju sa razvijenim zemljama.

Bilo koji činilac koji povećava šanse za razvijanje određene bolesti naziva se faktorom rizika. To može biti ponašanje, izloženost ili konzumiranje neke supstance ili nasleđe. Većina karcinoma rezultat je zajedničkog delovanja mnogih faktora rizika. Međutim, karcinom dojke ponekad se javlja i kod žena koje nemaju ni jedan od faktora rizika o tim stručnjaka LekarInfo.com piše u ovom tekstu.

LIČNA ISTORIJA OBOLJEVANJA OD RAKA DOJKE

Žene koje su u prošlosti imale rak dojke imaju veći rizik da ponovo razviju rak dojke. Novi karcinom dojke može se razviti u istoj dojci kao i prvi ili u drugoj dojci.

PORODIČNA ISTORIJA

Porodična istorija raka dojke znači da jedan ili više bliskih krvnih srodnika imaju ili su imali rak dojke. Neke porodice imaju više slučajeva raka dojke nego što bi se moglo očekivati. Porodična istorija drugih karcinoma osim karcinoma dojke takođe povećava rizik od obolevanja od karcinoma dojke.

Rizik od nastanka raka dojke je veći ako:

– jedna ili više rođaka prvog stepena (poput majke, sestre ili ćerke) su imali karcinom dojke, posebno ako su im dijagnostikovani pre menopauze
– rođaci drugog stepena (poput bake, tetke ili nećake) bilo sa majčine ili očeve strane porodice imali su karcinom dojke
– rođak koji je imao rak na obe dojke (bilateralni karcinom dojke) pre menopauze
– 2 ili više rođaka je imalo rak dojke ili rak jajnika
– srodnik koji je imao i rak dojke i rak jajnika
– muški rođak koji je imao karcinom dojke

Imati jednog rođaka prvog stepena sa karcinomom dojke približno udvostručuje rizik žene. Što je više roditelja prvog stepena obolelih od karcinoma dojke, to je veći i rizik. Rizik kod rodbine drugog stepena nije toliki koliko je rizik sa rodbinom prvog stepena.

MUTACIJE GENA BRCA

BRCA1 (gen karcinoma dojke 1) i BRCA2 (gen karcinoma dojke 2) se normalno nalaze u telu. Mutacije u genima BRCA1 ili BRCA2 mogu da izazovu nekontrolisan rast tumorskih ćelija i nastanak karcinoma. Ovakve mutacije nisu česte i javljaju se kod u proseku jedne od 500 osoba. I muškarci i žene mogu naslediti mutirani gen BRCA od majke ili oca. Ljudi koji imaju mutaciju gena mogu ih preneti i svojoj deci. Ako jedan roditelj ima mutaciju u jednoj od dve kopije gena BRCA, dete ima 50% šanse da nasledi mutaciju gena.

Verovatnoća da je karcinom dojke ili jajnika povezan sa naslednom mutacijom BRCA1 ili BRCA2 najveća je u porodicama koje imaju:

– istoriju članove porodice sa rakom dojke ili jajnika
– karcinom dojke koji se razvio pre 50. godine u jednog ili više ženskih rođaka
– jedan rođak sa dijagnozom s raka dojke i jajnika
– članovi porodice kod kojih se rak razvijo na obe dojke
– muški srodnik kome je dijagnostikovan rak dojke

Studije pokazuju da žene sa nasleđenim mutacijama gena BRCA1 ili BRCA2 imaju do 85% šanse da razviju karcinom dojke tokom svog života. Žene sa ovim nasleđenim mutacijama takođe imaju veći rizik od razvoja karcinoma dojke u mlađoj dobi (obično pre menopauze) od ostalih žena. Žene sa mutacijom gena BRCA takođe imaju veći rizik od razvoja karcinoma u obe dojke. Ako razviju rak na jednoj dojci, oni imaju veći rizik od razvoja raka u drugoj dojci. Mutacija BRCA gena takođe povećava rizik žene za razvoj raka jajnika u bilo kojoj životnoj dobi.

GUSTO TKIVO DOJKE

Guste dojke imaju više vezivnog tkiva, žlezda i mlečnih kanala od masnog tkiva. Gustina dojki je nasledna osobina. Neke studije pokazuju da žene sa gustim tkivom dojke koje je zastupljeno sa više od 75% imaju 4-6 puta veću verovatnoću da će razviti karcinom dojke nego žene sa malo ili nimalo gustim tkivom dojke. Gustina dojke može se videti samo na mamografu, ali grudi sa većom gustinom takođe čine mamograf težim za čitanje.

REPRODUKTIVNA ANAMNEZA

Estrogen je glavni hormon povezan sa karcinomom dojke jer reguliše rast ćelija dojke. Vrsta izloženosti i koliko dugo su ćelije izložene estrogenu utiču na to da li će se razviti karcinom dojke, stoga su rana prva menstruacija (pre 11. godine) ili kasna menopauza (posle 55. godine) faktori rizika za karcinom dojke, jer čine da tkivo dojke duži vremenski period bude izloženo estrogenu. Kako se tokom trudnoće prekida menstrualni ciklus, trudnoća predstavlja zaštitni faktor kada je karcinom dojke u pitanju. Žene koje imaju prvu trudnoću posle 30. godine života imaju nešto veći rizik od karcinoma dojke od žena koje imaju najmanje jednu trudnoću u ranijoj dobi.

IZLOŽENOST JONIZUJUĆEM ZRAČENJU

Žene koje su primile zračenje u grudima, vratu i pazuhu imaju veći rizik od razvoja karcinoma dojke. Ovaj povećani rizik naročito je primećen kod žena koje su bile podvrgnute lečenju Hodžkinovog limfoma u tim oblastima tela. Rizik od razvoja karcinoma dojke je veći ako je terapija zračenjem Hodgkinovog limfoma data pre 30-te godine, a naročito tokom puberteta.

Iako se mnoge žene se plaše da će redovna mamografija povećati rizik od raka dojke, savremena mamografska oprema koristi veoma male doze zračenja u poređenju sa dozama koje se koriste za lečenje raka. Minimalni rizik izložensti zračenju pri mamografiji je zanemarljiv kada se u razmatranje uzme benefit koji žena ima od redovne kontrole mamografijom i ranog otkrivanja bolesti.

ORALNA KONTRACEPCIJA

Oralni kontraceptivi koji sadrže i estrogen i progesteron mogu malo povećati rizik od raka dojke, posebno kod žena koje su koristile oralne kontraceptive 10 ili više godina.

ALKOHOL

Čak i nizak nivo konzumiranja alkohola (nešto više od jednog pića dnevno) može povećati rizik od raka dojke. Rizik se povećava sa količinom konzumiranog alkohola.

GOJAZNOST

Gojaznost povećava rizik od raka dojke kod žena u menopauzi. Studije pokazuju da žene koje nikada nisu uzimale hormonsku substitucionu terapiju i imaju indeks telesne mase (BMI) 31,1 ili veći imaju 2,5 puta veći rizik od razvoja karcinoma dojke od onih sa BMI od 22,6 ili nižim.

FIZIČKA NEAKTIVNOST

Fizička neaktivnost povećava rizik od raka dojke i kod žena u menopauzi i posle menopauze. Brojne studije trenutno istražuju ulogu vežbanja u borbi protiv raka dojke.

SOCIO-EKONOMSKI STATUS

Rizik od raka dojke je malo veći kod žena višeg socioekonomskog statusa, što je najčešće povezano sa drugim faktorima rizika, kao što su rađanje kasnije u životu ili rađanje samo jednog ili dva deteta.

VISINA

Istraživanja pokazuju da visoke žene imaju nešto veći rizik za razvoj raka dojke nakon menopauze. Smatra se da su unos energije i ishrana u ranom životu, koji utiču na visinu odraslih, faktori koji povećavaju rizik, a ne sama činjenica da su visoke.

Tekst je informativnog karaktera i ne može zameniti lekarski savet.