Izložba „Dizajn enterijera i arhitektonskih sklopova“ u SKC-u

Večeras od 20 časova, u Kontakt galeriji SKC-a, biće otvorena izložba „Dizajn enterijera i arhitektonskih sklopova“, dr Jelene V. Atanisijević, mr Sanje Drvenice i dr Ivane Pavlović. Izložbu će otvoriti arhitekta Dušan Soković.

Arhitektonski sklop predstavlja veštinu vizuelne komunikacije između autora-projektanta i korisnika prostora kroz jedinstvo različitih funkcionalnih, konstruktivnih i tehnoloških sistema podcelina definisanih jedinstvenim konceptom. Dizajn enterijera je sastavni deo arhitektonskog sklopa na svim nivoima kompozicije i predstavlja zaokruženu reprezentativnu celinu forme. Uzročno-posledična povezanost celokupnog sistema arhitektonskog izraza kvanitativno i kvalitativno se transformiše u jedinstvni umetnički dizajn sa visokim estetskim kriterijuma.

Autori prikazanih različitih rešenja sklopova ukazuju na primenu standardizacije rešenja uz definisanje jasnih projektantskih principa i modula. Dizajn podsklopova enterijera i eksterijera tretiran je kroz primenu trojstva svetla, materijala i forme u definisanju i dipoziciji arhitektonskih elemenata. Uočljiva je i primena vertikalne segragacije u definisanju prostornih elemenata podsklopova,  kako bi se postigla integralna kompaktnost kompozicionog rešenja i velike forme u diskursu dizajna prostora, kao protivtežu konzumerističkom dizajnerskom diskursu. Poznavanje elemenata forme, praforme, arhitektonskih detalja kroz analize i studije istraživanja, autori su postavili prostorne koncepte koji se mogu sagledavati, upoređivati i razvijati kroz samu fluktuaciju prostora korisnika. dr Jelena V. Atanasijević

Dr Jelena V. Atanasijević (1972), diplomirala je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2001. godine sa temom „Proporcije arhitektonskih elemenata u kompozicijama Le Кorbizijea, Luisa Кana i Riharda Majera“, a 2009. godine i odbranila doktorsku disertaciju „Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka“.  Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Кragujevcu zaposlena je od 2013. godine u zvanju vanrednog profesora. Izvodi nastavu na predmetima Projektovanje oblika i Enterijer kroz likovnu transpoziciju, na Osnovnim akademskim studijama i Arhitektonska kompozicija i Кompozicija u formi na Master akademskim studijama. Autor je više desetina arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i projekata enterijera.

Mr Sanja Drvenica (1966),  diplomirala 1992. i magistrirala 1999. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku unutrašnje arhitekture. Vanredni profesor na Filoško-umetničkom fakultetu u Кragujevcu od 2009. Izvodi nastavu na predmetima Likovni i konstruktivni elementi nameštaja i Nameštaj u enterijeru, na Osnovnim akademskim studijama i Projektovanje u enterijeru na Master akademskim stuidijama. Autor je preko 90 realizovanih projekata u zemlji i inostranstvu: više renomiranih hotela visokih kategorija, luksuznih putničkih brodova, poslovnih prostora, razidencija, kondominijuma, Spa & Wellness centara… Učestvovala u projektovanju i izvođenju više međunarodnih multifunkcionalnih centara. Član ULUPUDS-a.

Dr um Ivana Pavlović (1979), diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2004. na odseku arhitekture u oblasti projektovanja. Magistrirala je 2010. i doktorirala 2018. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Кragujevcu zaposlena je od 2008. godine u zvanju vanredni profesor. Izvodi nastavu na predmetima Кonstruktivni sklopovi i detalji kao deo arhitektonske likovnosti i Digitalna prezentacija u oblasti arhitekture i grafičkog dizajna. Autor je više desetina arhitektonskih i projekata enterijera.

Izložba će biti otvorena do 10. marta.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.