Kako umanjiti posledice zračenja mobilnih telefona na decu

Prekomerna upotreba mobilnih telefona naročito nepovoljno može da utiče na dečji mozak. Tokom razgovora mozak mališana apsorbuje više zračenja nego mozak odrasle osobe. Da bi se izbegli mogući rizici stručnjaci su dali jasne preporuke za korišćenje mobilnih telefona u dečjem uzrastu.

girl with smartphone at home

* Mališanima mlađim od 12 godina ne treba davati da ga koriste, osim u hitnim slučajevima.

* Razgovore treba da obavljaju što kraće.

* Mobilne telefone ne treba da približavaju uvu dok se ne uspostavi telefonska veza.

* Tokom razgovora telefon treba da drže naizmenično na oba uva.

* Ne treba da ga nose neposredno uz telo.

* Telefoniranje u prevoznim sredstvima treba da izbegavaju.

* Poželjno je da više koriste spikerfon i SMS komunikaciju.

Aleksandra Cvejić

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.