“Koraci”: Konkurs za projekte iz oblasti izdavaštva

Ustanova kulture „Koraci“ raspisala je Javni konkurs radi finansiranja, odnosno sufinansiranja projekata iz oblasti izdavaštva. Predmet projekta su monografske publikacije i to: knjige (zbirke pesama, zbirke priča, romani, novele i sl.), zbornici, stručne monografije i fotomonografije.

Prijava na konkurs se podnosi na posebnom prijavnom obrascu – obrazac broj 1, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji je, zajedno sa Konkursom, objavljen na zvaničnoj internet stranici Ustanove kulture „Koraci”.

Predlog projekta mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, a predaje se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom: „Komisiji za izbor projekata iz oblasti izdavaštva”. U suprotnom smatraće se da ne ispunjava formalne uslove za izbor i neće biti predmet razmatranja i odlučivanja.

Prednja strana koverte sa predlogom projekta mora sadržati tačan naziv primaoca sa adresom: Ustanova kulture „Koraci”, Ulica Save Kovačevića 5, 34000 Kragujevac.

Kontakt za informacije putem e-pošte ustanovakoraci@gmail.com.

 Rok za podnošenje prijava za konkurs je 26. februar 2021. godine.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.