Kragujevčanke mogu da predlože na šta će se trošiti gradski novac

Građani Kragujevca će u periodu od 24. novembra do 2. decembra moći da daju svoje predloge na šta će se naredne godine trošiti novac iz gradskog budžeta. Naime, po odluci Gradskog veća u tom periodu biće organizovana javna rasprava o Nacrtu budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu.

Foto: Milan Maksović, getty images/canva pro source

Pojedinci, institucije i organizacije svoje primedbe i predloge treba da dostave na e-mail javnaraspravakg@kg.org.rs ili ubacivanjem u kutiju za predloge koja se nalazi u holu prizemlja Gradske uprave grada Kragujevca do 2. decembra do 12 časova.

Nacrt budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, biće istaknut na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, oglasnoj tabli Gradske uprave i oglasnim tablama svih mesnih zajednica.

Svi predlozi i sugestije koje u pisanoj formi stignu do 2. decembra do 12 časova na adresu Gradske uprave za zajedničke poslove grada Kragujevca, Trg slobode br.3, 34000 Kragujevac smatraće se blagovremenim.

Inače, javna tribina o Nacrtu budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu neće biti održana, zbog, kako je navedeno aktuelne epidemiološke situacijeo i mera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja širenja virusa KOVID-19.