Mala matura u doba korone – profesori savetuju kako da se uspešno pripremite

Osmaci ovih dana u svojim „onlajn učionicama“ ovladavaju različitim znanjima i bliže se kraju osnovne škole. A to znači i završnom ispitu, koji predstavlja proveru ključnih znanja i veština koje je učenik stekao tokom obaveznog obrazovanja. Od postignutog uspeha na tom ispitu, kao i od opšteg uspeha u prethodnom školovanju, zavisi upis u željenu školu, piše Zelena učionica.

Trema i neizvesnost su, zbog specifičnih okolnosti, sigurno prisutni kod osmaka, pa smo zato zamolili autora zbirke za pripremu završnog ispita iz Srpskog jezika u izdanju Kreativnog centra, profesora Milorada Rikala, da nam da nekoliko saveta koji će učenicima u ovoj situaciji pomoći da se bolje pripreme.

Učite od lakšeg ka težem

Kao prvo, učenicima savetujem da naprave realan i ostvarljiv plan učenja i da odmereno rasporede gradivo koje će učiti/obnavljati. U tom smislu, Zbirka zadataka za završni ispit – Srpski jezik u izdanju Kreativnog centra može im biti od pomoći, kao putokaz, jer je njen sadržaj jasno podeljen na četiri oblasti, za svaku oblast data je lista znanja kojima učenici treba da ovladaju i usvojenost tih znanja proverava se različitim tipovima zadataka. U okviru svake oblasti, zadaci u zbirci raspoređeni su na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni – i tim redosledom treba im i pristupiti. Dakle, po principu od lakšeg ka težem.

Koristite sve dostupne izvore i ne učite napamet

Naravno, rešenja ne učiti napamet! Pre nego što počnu da rešavaju zadatke, potrebno je da učenici obnove gradivo i znanja iz oblasti na koju se ti zadaci odnose. To podrazumeva korišćenje različitih, ali proverenih izvora. Na taj način, maturanti će zadatke rešavati na osnovu stečenog znanja i sa razumevanjem. Iako Zbirka Kreativnog centra sa više zadataka pokriva sve obrazovne standarde, a zadaci su koncipirani slično kao i ispitni zadaci, ona ne treba da bude jedini materijal za proveru znanja. Važno je da se učenici upoznaju i sa sličnim zadacima sa prethodnih maturskih ispita koje mogu pronaći na sajtovima Ministarstva prosvete.

Ponavljanje je majka znanja

Prolazeći kroz Zbirku, potrebno je da se učenici vraćaju zadacima koje su prešli i da ih ponovo rešavaju,kako bi potvrdili znanje i stekli sigurnost. Prilikom rešavanja zadataka veoma je važno da učenici pažljivo i strpljivo čitaju tekst i instrukcije zadatka kako bi bili sigurni šta se od njih zahteva i na koji način bi to trebalo da urade.

A roditelji…

Na kraju, sigurno je da u ovim vanrednim okolnostima mali maturanti sa mnogo više stresa i neizvesnosti iščekuju završni ispit. Stoga – i to je poruka prvenstveno roditeljima – potrebna im je vaša podrška i ohrabrenje.

„Kreativni centar“ je pripremio ukupno sedam knjiga iz serije Vežbam za malu maturu, sa zadacima ključnim za razumevanje školskog gradiva. Radeći ove zadatke đaci mogu obnoviti znanje iz srpskog jezika, matematike, istorije, geografije, fizike, biologije i hemije. Zadaci su raspoređeni na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni – što se jasno vidi prema ikonicama ispred zadatka. 

I ostali autori Zbirki za pripremu male mature dali su osmacima korisne savete.

Koje su najčešće greške učenika prilikom pripreme za malu maturu?

Desi se da učenik ne proceni dobro svoje znanje, pa samim tim i ne odmeri koliko će mu vremena biti potrebno za pripremu. Ukratko – da zakasni. Takođe, česte greške jesu oslanjanje na strategiju „bubanja“, površno prelaženje lekcija i zadataka koji izgledaju lako, preskakanje čitavih oblasti, nepažljivo čitanje instrukcija zadataka. Pokušajte, i u ovoj situaciji, da za sve nedoumice zatražite savet od nastavnika.

Kako se boriti s tremom na ispitu?

Približavanje važnog ispita mnogima donosi veliku uznemirenost i stres, osećanje panike zbog toga što nisu dovoljno radili, strah da rezultati možda neće biti dovoljno dobri za prelazak na naredni stepenik – gde će verovatno biti još više ispita. Zapamti, ispiti su važni, ali se na njima ne sudi o tebi kao o ljudskom biću – ispiti samo pokazuju u kojoj je meri učenik ovladao nekim predmetom. Moraš imati na umu to da ne postoji ništa što ne možeš postići i da razloga za strah – ako kroz valjanu pripremu stekneš samopouzdanje – jednostavno nema.

Na sajtu „Kreativnog centra“ važi poseban popust za kupovinu celog kompletaVežbam za malu maturu – ukoliko naručite svih sedam zbirki, umesto 5420 dinara, platićete ih 3309 dinara.

Matematika – zbirka zadataka za završni ispit

Autori: Nedeljka Vidović, Gorica Stanojević, Zlata Stuparević, Vesna Stanojević, Ljiljana Vračar, Marina Stančić

Zbirka će pomoći učenicima osnovne škole da obnove zadatke ključne za razumevanje školskog gradiva iz matematike i da unaprede svoj nivo postignuća. U zbirci se nalazi 786 zadataka koji su grupisani u pet oblasti (Brojevi i operacije sa njima, Algebra i funkcije, Geometrija, Merenje i Obrada podataka) i podeljeni na tri nivoa postignuća. Na početku svake oblasti dat je kratak podsetnik koji upućuje na ono što je važno za uspešno rešavanje zadataka, a na kraju su data po dva testa za proveru nivoa usvojenosti znanja. Zbirka sadrži i rešenja svih zadataka, kao i uputstvo za bodovanje delimično tačnih odgovora u testovima. 

Srpski jezik – zbirka zadataka za završni ispit

Autori: Aleksandra Stanić, Milorad Rikalo, Saša Glamočak, Slavka Jovanović

Svrha ove zbirke jeste da đaci provere i primene stečeno znanje i veštine, koji su predviđeni planom i programom za osnovnu školu. Zbirka sadrži 250 zadataka iz sledećih oblasti: Veština čitanja i razumevanje pročitanog, Pisano izražavanje, Gramatika, Leksika, Narodni i književni jezik Književnost. U svakoj oblasti zadaci su raspoređeni na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni. Zbirka sadrži i rešenja svih zadataka, a uz svako rešenje nalazi se i šifra standarda, tako da učenici mogu sami da provere u kojim su zahtevima sigurniji, a u kojima manje sigurni.  

Biologija – zbirka zadataka za završni ispit

Autor: Jelena Đurđević

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su podeljeni u pet oblasti: Osobine živih bića, Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, Nasleđivanje i evolucija, Život u ekosistemu i Čovek i zdravlje. U sklopu svake oblasti zadaci su razvrstani na tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. Na kraju zbirke data su rešenja svih zadataka, a uz svako rešenje naveden je standard koji obuhvata taj zadatak. 

Istorija – Zbirka zadataka za završni ispit

Autor: Pero Jelić 

Zbirka obuhvata 250 zadataka koji su podeljeni u dve oblasti: Istorijsko znanje i Istraživanje, tumačenje, prezentacija. U okviru svake oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. 

Geografija – zbirka zadataka za završni ispit

Autor: Dragan Milošević 

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su podeljeni u četiri oblasti: Geografske veštine, Fizička geografija, Društvena geografija i Regionalna geografija. U okviru svake oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. Uz svako rešenje navedena je šifra standarda koji obuhvata taj zadatak, a posle rešenja data je lista svih standarda. 

Fizika – zbirka zadataka za završni ispit

Autor: Darko Simić

Zbirka sadrži 250 zadataka koji su podeljeni u šest oblasti: Sile, Kretanje, Električna struja, Merenje, Energija i toplota i Matematičke osnove fizike. U okviru prvih pet oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. U oblasti Matematičke osnove fizike dati su samo zadaci srednjeg nivoa budući da standardi predviđaju samo taj nivo. Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. Uz svako rešenje navedena je šifra standarda koji obuhvata taj zadatak, a posle rešenja data je lista svih standarda. 

Hemija – zbirka zadataka za završni ispit

Autor: Miloš Kozić

Zbirka obuhvata 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz hemije. Zadaci su podeljeni u pet oblasti: Opšta hemija, Neorganska hemija, Organska hemija, Biohemija i Hemija životne sredine. U okviru prve četiri oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. U oblasti Hemija životne sredine dati su samo zadaci osnovnog nivoa, budući da standardi predviđaju samo taj nivo. Pored svakog zadatka nalazi se simbol koji označava nivo postignuća. Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. Uz svako rešenje navedena je šifra standarda koji obuhvata taj zadatak, a posle rešenja data je lista svih standarda. 

Aleksandra Cvjetić, zelenaucionica

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.