Gradsko veće na sednici održanoj 20. oktobra utvrdilo je predloge odluka o izmeni i dopuni odluka o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

Razlog za donošenje ovih odluka je stvaranje uslova za sprovođenje Programa ekonomskih mera podrške privredi koje je krajem septembra donelo Gradsko veće radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih u periodu trajanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca proglašene 27. juna.

Zbog nemogućnosti obavljanja registrovane delatnosti u takvim uslovima, za vlasnike noćnih barova i diskoteka utvrđuje se olakšica, odnosno umanjenje lokalne komunalne takse za isticanje firme za 99 posto, u periodu od 15. marta, a najkasnije do 31. decembra 2020.godine.

Takođe, pravnim licima i preduzetnicima koji su obavljali ugostiteljsku delatnost i koristili javnu površinu za postavljanje privremenih objekata – bašti u periodu vanrednog stanja i vanredne situacije (a najkasnije do 1. novembra 2020.godine), rešenjem utvrđena visina naknade za korišćenje prostora na javnoj površini, biće umanjena prilikom obračuna zaduženja za 2020. godinu, u skladu sa predviđenim olakšicama.

Za period trajanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, počev od 16.marta do 6.maja 2020.godine nakanda će biti umanjena za 99 posto i za vreme trajanja vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca, počev od 27. juna 2020.godine pa do ukidanja, a najkasnije do 1.novembra 2020.godine za 50 procenata.

No Comments Yet

Comments are closed