Osnaživanje partnerstva u periodu kućne izolacije

U periodu pandemije važno je održati bliskost i povezanost sa članovima porodice i emotivnim partnerima. Na taj način se u okviru doma stvara sigurna baza u kojoj se mogu ispoljiti strahovi, strepnje, ljutnja, tuga, zabrinutost, sve emocije koje mogu biti pokrenute spoljašnjim faktorima. Istovremeno, parovi mogu koristiti period veće usmerenosti na zajedništvo da ga unaprede. Tenzija oko posla i celodnevna razdvojenost su umanjeni, te je prilika idealna za rad na komunikaciji i zbližavanju.

Refleksija dana

Razmišljajući o svom partneru, na kraju svakog dana možete postaviti sebi neka od navedenih pitanja. Ona će uticati na razvijanje empatije, self-refleksivnost i iznalaženje konkretnih načina da unapredite svoj odnos. Negovaćete prirodnu potrebu da budete dobronamerni, zahvalni i podržavajući prema sebi i partneru.

Šta mi je danas odnos pružio: kakvu podršku i pažnju, da li je pomogao mom samopouzdanju ili ga učinio ranjivim?

Šta je sa moje strane danas uloženo u odnos: da li je upućeno dovoljno podrške i pažnje, da li sam postavio pitanje kako je na poslu, da li ti je danas bilo teško da radiš od kuće, šta ti je najveći izazov,da li sam učinio nešto korisno za svog partnera?

Da li je moja ponašanja ili moje reči bile uzrok nekih loših osećanja ili nevolja za mog partnera?
Da li je bilo previše kritike, da li je kritika bila upućena ličnosti, a ne ponašanju, da li je upućeno izvinjenje.

Slavljenje snaga i zahvalnost

Pričajte o prošlim zajedničkim iskustvima i uspešno prevaziđenim izazovima. Šta je bilo posebno u njima, koje kvalitete je to donelo vašem odnosu, kako ste se vi lično promenili. Istaknite kako je svako od vas doprineo da se odnos razvija na zdrav način. Obeležite taj događaj, proslavite ga zajedničkom večerom.

Sanjarite o zajedničkoj budućnosti

Zamislite svoje zajedništvo u budućnosti, navedite koje karakteristike vašeg partnera čine da se u tom sanjarenju osećate sigurno, zadovoljno, ponosno. Zapišite svoje snove i napravite korake ka njima. Zapišite koje lične kapacitete možete koristiti u njihovom dostizanju.

Razgovarajte o osećanjima svakog dana

Time što ćete ispoljavati sopstvena osećanja, pravite teren i za partnera i njegova osećanja. Osim što ovakva praksa značajno umanjuje rizik od konflikta i nerazumevanja, u aktuelnoj situaciji će pomoći da se smanji tenzija. Postavite pitanje kako se osećaš u vezi nas danas, uvedite razgovore o osećanjima koji su vremenski limitirani i sadrže pravilo aktivnog slušanja bez prekidanja i komentarisanja.

Vratite osećaj kontrole kroz partnerstvo

Pitajte svog partnera “Šta mogu učiniti da se sutra osećaš više voljeno?”, “Da li je danas ostalo nešto nerazjašnjeno među nama, da li postoji tema koju nismo otvorili, a postojala je potreba?”

Efektivno izvinjavanje

Prihvatite odgovornost za povredu koju ste naneli partneru. Bez obzira da li bi vas tako nešto povredilo ili ne, svako ima pravo da se oseća baš tako kako se oseća. Pokažite verbalno da prepoznajete svoju odgovornost, kao i koga ste povredili rečima ili delima. Postoji razlika između izvinjenja i objašnjenja učinjenog. Objasnite da vam nije bila namera da povredite partnera, kao i da ćete se truditi da se to u budućnosti ne ponovi. Izrazite pokajanje zbog učinjenog navođenjem sopstvenih osećanja (npr. „Osećam se postiđeno, sramota me je zbog toga što sam te povredio.“). Izvinjenje uvek uključuje kombinaciju verbalne i ponašajne promene. Preduzmite akcije kako bi zacelili načnjenu povredu, pitajte partnera šta bi pomoglo da se odnos nakon povrede zaleči.

Budite svesni pojačanih emocionalnih reakcija prouzrokovanih situacijom. Trudite se da ih prepoznate kod sebe i ostanete u kontroli, umesto da dopustite da one kontrolišu vas. Zapamtite da osećaj straha i pandemija nisu razlog za konflikte sa partnerom, a nikako ne opravdanje za bilo koji oblik nasilnog ponašanja. U slučaju nasilja odgovornost za čin nasilja uvek ima onaj ko ga sprovodi, dok žrtva ima odgovornost da se zaštiti. Nasilje nema opravdanje, već samo odgovornost.

U slučaju da trpite nasilje možete se obratiti za pomoć putem ovog broja telefona: 065 54 86 421 (radno vreme: 09h – 16h) ili pozvati Centar za socijalni rad u vašem gradu ili opštini.

Mr Anđelka Jelčić

dipl. spec. pedagog i porodični psihoterapeut

Vaš psiholog tim

https://www.vaspsiholog.com/2020/04/vezbe-za-osnazivanje-partnerstva-u-periodu-kucne-izolacije/

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.