Predstavljanje knjiga i autora 22. kola edicije „Prvenac” u SKC-u

U sredu, 24. januara u 20 sati u SKC-u, biće predstavljeni autori 22. kola edicije Prvenac – Ana Ogrizović, Bogdan Cvetković i Srđan Španović čitaće pesme iz svojih knjiga.

Zbirka pesama Ane Ogrizović jednostavnim i komunikativnim jezikom, veštim i svežim pesničkim slikama, uvlači nas u poetski svet u kome je vreme relativno, sasvim fragmentarno, i gde prošlost vibrira u svakom pokretu lirske junakinje. Iako svetla ukazuju na život sa reklama, u ovim pesmama se slavi sve ono što je iza ekrana – ušuškani temelji i nekadašnja toplina koji omogućavaju suptilan, nostalgični ton pesničke zbirke.

Zbirka pesama Bogdana Cvetkovića jasne i hrabre poetike svedenim i nepretencioznim, a opet filozofski bogatim poetskim jezikom oslikava komplikovan emotivni svet posmatranog i doživljenog. Mrvice prošlih vekova u Cvetkovićevoj poeziji pojavljuju se u svakodnevnim situacijama iz kojih se progovara o večnosti. Nasilje, kao velika tema zbirke, pronalazi svoje mesto u poetskom svetu kao punopravni i podrazumevani deo svačije stvarnosti što doprinosi autentičnosti i uverljivosti opevanog.

Zbirka pesama Srđana Španovića ukazuje da u pitanju inovativan autor i lucidan posmatrač koji paralelno beleži stvarnost, ističući kontraste koje i u kojima živi, i sopstveno iskustvo koje koristi kao sigurno utočište gde traži i pronalazi odgovore na pitanja o sebi. Lirski subjekt se tako gradi dvostruko – kao čovek uronjen u svakodnevicu kome ne izmiče apsurd dehumanizovanog sveta današnjice, ali i kao dečak koji je svestan svojih korena, puteva i dragocenosti pamćenja.