Protiv menstrualnog siromaštva – besplatni higijenski ulošci na Fakultetu medicinskih nauka

Protekle godine edukativne tribine, radionice i ankete, dale su rezultate koji ukazuju na sve veću potrebu za informisanjem mladih devojčica i devojaka o menstrualnom siromaštvu. Uvidevši značaj ove ideje, učenice i studentkinje uticale su na svoje škole i fakultete i pokazale koliko bi im značila podrška obrazovnih ustanova u kojima provode najveći deo svog dana.

Motivisane potrebom da sebi stvore siguran prostor na fakultetu, studentkinje Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu da se pohvale da je upravo njihov fakultet prvi fakultet u Kragujevcu koji je podržao njihovu želju za ovom akcijom!Na pitanje koliko im je bitna ovakva podrška i akcija na fakultetu veliki procenat studentkinja je odgovorio da im je ova podrška veoma važna, jer se na taj način podiže svest o fiziologiji žene i njenim potrebama. Odgovori su se odnosili i na to da im je od velikog značaja pažnja i podrška koja im je pružena, kao i sigurnost i rasterećenje koji dolaze uz uvek dostupne menstrualne uloške.

Ženska populacija je u većini na našm fakultetu, u kome i provodi dosta vremena i samim tim neke devojke smatraju da je bitno da se sistem na ovaj način njima prilagodi – rekle su studentkinje.

U okviru svojih organizacija studentkinje su prikupile početnu količinu higijenskih uložaka i tako krenule u borbu protiv menstrualnog siromaštva.

Studentkinje Fakulteta medicinskih nauka veruju da ako bi se na nivou fakulteta ova akcija pokazala kao veoma uspešna, ona bi se mogla proširiti i na ostala javna mesta, a u najboljem slučaju menstrualni proizvodi bi postali besplatni, jer nemaju sve žene jednake mogućnosti kupovine menstrualnih proizvoda.

Izvor: Ženska inicijativa