Psihologija: kako boje utiču na raspoloženje i zdravlje?

Neke antičke kulture kao što su egipatska i kineska, praktikovale su takozvanu “hromoterapiju” – lečenje upotrebom boja. Pod hromoterapijom nekada se podrazumeva i svetlosna terapija ili “kolorogija”, a danas se koriste u holističkim ili alternativnim tretmanima.

U ovom kontekstu, crvena boja se koristila za stimulaciju tela i uma, kao i za poboljšanje cirkulacije. Za žutu se veruje da stimuliše nervni sistem i pročišćava telo. Narandžasta se koristi u lečenju pluća i povećavanju nivoa energije. Plava nalazi primenu u ublažavanju simptoma različitih bolesti, dok bi nijanse indigo plave trebalo da imaju uticaja na probleme sa kožom.

Većina savremenih psihologa terapiju bojama posmatra sa izvesnom dozom skepse, uz naglašavanje pretpostavke da su efekti ovih boja na ljudsko zdravlje preuveličani. Boje, takođe, imaju različita značenja u različitim kulturama. Pored toga, istraživanja su pokazala da efekti koje boje imaju na raspoloženje imaju privremeno dejstvo. Tako boravak u prostoriji obojenoj u plavo može izazvati osećaj smirenosti, ali ovaj efekat nestaje posle kraćeg vremenskog perioda.

Druge studije pokazuju da određene boje imaju uticaja na trenutno postignuće. Izlaganje studenata crvenoj boji pre ispita pokazalo je negativan efekat na postignuće na ispitu. Nedavno su istraživači otkrili da crvena boja može činiti da ljudi reaguju brže i snažnije, što je zapažanje koje može biti korisno u oblasti sporta.

CRNA

Crna boja apsorbuje sve boje u spektru. Često se koristi kao simbol pretnje ili zla, ali je popularna i kao indikator moći. Koristi se za predstavljanje opasnih ljudi i pojmova, često simboliše i veštičarenje. Crna boja asocira se uz smrt i žaljenje u brojnim kulturama. Takođe, povezuje se sa nesrećom, seksualnošću, formalnošću i prefinjenošću. U drevnom Egiptu, crna boja simbolizovala je život i ponovno rođenje.

Crna boja često se koristi u modnoj industriji zbog svoje mogućnosti da nas predstavi vitkijima, odnosno izduženijima. U govoru ima takođe snažno implicitno značenje: crna mačka, crna lista, crno tržište, crna kravata, crna magija.

BELA

Bela boja najčešće se smatra simbolom nevinosti i čistoće.

Bela je izazito svetla, pa može da kreira osećaj većeg prostora ili da istakne određene aspekte prostora.

Bela se često opisuje i kao hladna, blaga i sterilna. Prostorije obojene u belo čine se prostranijim, ali i praznim i neudobnim. U bolnicama i uniformama bolničkog osoblja, korišćenje bele boje ima za svrhu kreiranje osećaja čistoće i sterilnosti.

CRVENA

Crvena je svetla, topla boja koja pobuđuje snažne emocije.

Crvena boja povezuje se sa ljubavlju, strašću, seksualnošću, toplinom i komforom.

Smatra se i snažnom, čak i “besnom” bojom; bojom koja izaziva osećanja uzbuđenosti ili snage. Previše izloženosti ovoj boji može nas voditi stanjima uznemirenosti, razdražljivosti i ljutnje.

PLAVA

Plava boja je omiljena velikom broju ljudi, a najčešće je preferiraju muškarci.

Plava boja može da pomogne u postizanju osećaja mira i spokoja, ali i tuge i povučenosti.

Često se opisuje kao mirna, opuštajuća, sigurna i uredna.

Koristi se za ukrašavanje kancelarija, zbog toga što se smatra da su ljudi produktivniji kada su okruženi ovom bojom.

Iako popularna, plava se smatra bojom koja smanjuje apetit. Mnogi nutricionisti svojim pacijentima savetuju da jedu iz plavih tanjira. Jedan od razloga zašto nije dobra za apetit je u tome što se ne može naći u prirodi kao hrana, izuzev nekih vrsta voća (čija je boja obično između plave i ljubičaste). Smatra se da su ljudi tokom istorije naučeni da izbegavaju otrovnu hranu – zato je plava boja često upozorenje da je hrana otrovna ili pokvarena.

Smatra se da plava boja smanjuje broj otkucaja srca i telesnu temperaturu.

ZELENA

Zelena boja simbolizuje prirodu i njene pejzaže.

Takođe, povezuje se sa smirenošću, dobrom srećom, zdravljem i zavišću.

Istraživanja su pokazala da zelena boja može poboljšati sposobnost čitanja. U jednoj studiji, studenti koji su čitali gradivo sa zelenog papira čitali su bolje i brže u odnosu na one koji su čitali sa “običnog”.

Zelena boja smatra se i simbolom plodnosti, a tokom XV veka mladoženje su je oblačile na svadbama.

Veruje se da zelena boja ima pozitivan uticaj na otklanjanje stresa i na lečenje. Nađeno je da oni koji rade okruženi ovom bojom ređe imaju bolove u stomaku.

ŽUTA

Žuta je svetla boja koja se često doživljava kao vesela i topla.

Može biti naporna za oči zbog velike količine svetla koje reflektuje. U ekstremnim slučajevima, čitanje sa žute površine ili ekrana može dovesti do problema u vidu.

Žuta boja može dovesti do osećanja frustracije ili besa. Iako se smatra veselom bojom, okruženost žutom bojom može da dovede do besnih reakcija, a uočeno je da bebe češće i duže plaču u žutim prostorijama.

Žuta boja može poboljšati metabolizam.

Obzirom da je najvidljivija boja, ona privlači najviše pažnje. U manjim količinama, korisna je za skretanje pažnje – stoga se koristi u marketingu i izradi saobraćajnih znakova.

LJUBIČASTA

Ljubičasta boja je simbol bogatstva i prestiža; duhovnosti, mudrosti i harmonije, ali i nezrelosti i nepraktičnosti.

Ne nalazi se često u prirodi, pa se ponekad, u zavisnosti od konteksta, čini egzotičnom ili veštačkom.

Ljubičastu boju dobro je koristiti u umerenim količinama, jer može da utiče na pojavu depresivnih misli kod onih koji su im skloni.

BRAON

Braon je boja koja se često nalazi u prirodi, a simbolizuje snagu i pozdanost.

Braon boja može izazvati osećanja tuge i izolovanosti.

Pored toga, povezuje se sa toplinom, udobnošću i sigurnošću. Često se opisuje kao prirodna, prizemna i konvencionalna, mada može biti i sofisticirana.

NARANDŽASTA

Narandžasta predstavlja kombinaciju žute i crvene i smatra se energičnom bojom.

Ona pobuđuje osećanja uzbuđenosti, entuzijazma i topline.

Kao i žuta, privlači pažnju, pa nalazi primenu u oglašavanju i saobraćajnoj signalizaciji.

Smatra se da stimuliše intuiciju, kroz kombinaciju žute (koja stimuliše mentalne) i crvene (koja stimuliše fiziološke reakcije).

ROZE

Roze je ženstvena i romantična boja, nastala kombinacijom crvene i bele.

Simboliše ljubav, romantiku i nežnost.

Smatra se da ima umirujuć efekat. Sportski timovi nekad oboje svlačionicu svojih protivnika u ovu boju kako bi postali pasivni i manje energični.

Iako ima umirujuće dejstvo, istraživači su zaključili da je njeno dejstvo vrlo privremeno. Zatvorenicima u jednom zatvoru u S.A.D. podeljene su roze uniforme – posle nekog vremena, odnosno kada su se prilagodili prisustvu ove boje, umesto umirujućeg efekta, postali su još razdraživljiji.

Izvor: psihoverzum.com

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.