SKC: Retrospektiva 20/21

U SKC-u, u utorak, 29. juna, biće otvorena izložba „Retrospektiva 20/21”. Izložbu će otvoriti dipl. inž. arh. Ivan Radulović, glavni gradski urbanista. Otvaranje je zakazano u 20 sati.

Projekat Retrospektiva 20/21 predstavlja selekciju radova profesora i studenata sa katedre za unutrašnju arhitekturu na Filološko-umetničkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu nastalih u vremenskom okviru akademske 2020/2021. godine.

U sklopu izložbe Retrospektiva 20/21 prvi put će biti predstavljen zajednički projekat grupe profesora u sastavu: dr um. Katarina Lončarević, Jelena Ruvidić, Natalija Bogdanović i dr Bojana Pašajlić i studenata II, III i IV godine (Simona Blagojević, Maša Milenković, Ivana Milojević, Ksenija Zečević, Anđela Hadžić, Anđela Desivojević, Nevena Pantelić, Aleksandar Đukić i Elena Pajkić) koji su radili na rešenju i realizaciji dva spojena projekta u jednu autentičnu celinu pod nazivom Izlaži, ne odlaži / Open-space Learning, Učionica na otvorenom. Navedeni projekat odnosi se na prostornu strukturu izložbenih panoa sa pozicijama za rad, a podržan je od strane organizacije Mladi su zakon kao rezultat konkursa Šta nam teško.

Panoi ujedno predstavljaju i projekat kroz koji su studenti pod mentorstvom profesora imali uvid potpunog procesa od ideje do realizacije. Na ovim panoima biće izloženi studentski radovi koji kao takvi prikazaju praktičnu namenu projekta i jedinstven element koji su studenti kreirali za sopstvene namene.

Ovakav koncept izlaganja i rada osmišljen je prvenstveno kao odgovor studenata na problem nedostatka prostora za rad i izlaganje koji se nameće kroz širu sliku problema FILUM-a kao podstanara. Sa druge strane, ovakva struktura daje odgovor i na sadašnju epidemiološku situaciju zbog koje prostorna kompozicija kao što su projektovani panoi može da funkcioniše na bilo kojem otvorenom prostoru u urbanoj strukturi grada ili van nje.

Simbioza predstavljenih projekata profesora sa katedre za unutrašnju arhitekturu (kako izvedenih tako i onih koji su na nivou idejnih rešenja) kroz različitost obrađivanih tema daje celovit prikaz savremene projektantske prakse u enterijeru i arhitekturi uopšte.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.