Univerzitet u Kragujevcu na Šangajskoj listi najboljih u 2018. godini

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu je svojim naučno-nastavnim radom i postignutim rezultatima prepoznat od strane najrelevantnijih svetskih institucija.

Ove godine, Univerzitet u Kragujevcu je po drugi put uvršćen na Šangajsku listu, za oblast Matematika, među prvih 500 univerziteta (od 401-500 mesta).

Univerzitet u Kragujevcu se prvi put pojavio na Šangajskoj listi 2017. godine, za oblast Matematika, gde je takođe bio plasiran između 401 i 500 mesta.

Šangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje od juna 2003. godine i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama.