Otvorena izložba „Tradicija vašara u Srbijiˮ

Narodni muzej Šumadije u Kragujevcu organizuje izložbu „Tradicija vašara u Srbijiˮ. Izložba je otvorena 15. marta u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu.

Izložba „Tradicija vašara u Srbijiˮ rezultat je saradnje 18 muzeja i 22 stručnjaka – etnologa. Izložbom članovi Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije promovišu praksu zajedničkog rada u oblasti kulturnog nasleđa. Stručnim pristupom, uz poštovanje principa savremene muzeologije, stvoren je model kreativnog i kompleksnog pristupa u istraživanju, dokumentovanju, prezentaciji i interpretaciji elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa.


Koncept izložbe ima za cilj upoznavanje najšire javnosti sa kontekstom nastanka, istorijskim i društvenim razvojem, kao i višeslojnim značenjem vašara u narodnoj kulturi. Na ovaj način akcentuje se duga tradicija njihovog postojanja, široka teritorijalna rasprostranjenost, kao i transformacija u savremenim uslovima postojanja.

Kao društveni fenomeni koji istovremeno imaju privrednu, religiozno-duhovnu i socijalnu funkciju, vašari sa etnološke strane nude mogućnost prezentacije i interpretacije različitih segmenata materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Na izložbi su prikazani dokumenti i fotografije kojima se ilustruju zakonska regulative, tradicionalni zanati, gastronomija, različiti oblici zabave, vašari kao mesta susreta i komunikacije, uslovi u kojima borave i nude svoju robu „izlagačiˮ; zapisi o „putujućemˮ načinu života zanatlija i trgovaca koji svoje proizvode i robu plasiraju na vašarima, kao i asortiman nove i polovne robe i marketinške metode njihove prodaje.    

Jedan od segmenata izložbe je zaostavština voskara i licidera iz Zemuna. Posebno su predstavljeni vašari u Stragarima, Debeljači, Rumi, Negotinu, Šapcu, na Gori i u Kruševcu.

Deo izložbe su i proizvodi današnjih zanatlija sa teritorije opštine Kragujevac – vilara, užara, grnčara, kao i suveniri iz Stragara.

Realizaciju izložbe omogućilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.