Fotografije štampane na lišću: “Oblivion/Zaborav” Dunje Stanojević u “Mostovima Balkana”

Izložba grafika pod nazivom “Oblivion/Zaborav” Dunje Stanojević iz Kragujevca biće otvorena sutra od 20 časova u Galeriji “Mostovi Balkana”.

Ova vrsta štampe čini alternativni fotografski postupak u kom se fotografije štampaju umesto na tradicionalnim podlogama poput regularnog ili fotografskog papira, na prirodnom lišću.

Nakon što se predmet štampe odredi, digitalno pripremi, i odštampa, postavlja se preko lista, stvarajući stanje vakuma. Rezultat prenošenja otiska ostvaruje se pod sunčevom svetlošću, delovanjem fotosinteze. Posle nekog vremena i vidne promene pigmenta lista, dalje izlaganje suncu se prekida. Sledeći korak pri zadrzavanju otiska, fiksiranja i onemogućavanja njegovih daljih promena čini se utapanjem lista u mešavinu hemikalija na određen vremenski period, u cilju struktualne hemijske promene lista, tj. njegovog pigmenta na odabranim mestima. Proces preispituje i dovodi u pitanje ulogu eksperimenta u oblasti grafike. Ako bi priroda zaborava imala svoju fičku formu, ta bi forma izgledala ovako.

Kako bi motiv zaborava bio potpun, element intimizma usko je utkan u rad, time što tematiku sačinjava mladost u onom svom obliku koji je umetniku poznat, kao i lična istorija i priroda. Proces štampe u figurativnom smislu ekvivalentan je procesu stvaranja uspomena, gde je stvaranje otiska jednako stvaranju uspomene. Kasnije ponašanje otiska ilustruje simboliku zaborava i već unapred izgubljene bitke sa vremenom. Kako mladost smatramo prolaznim faktorom, tako i život. Isto važi i za život podloge: Ona živi, vene i opada.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.